U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA

MODERNIZAREA INVATAMANTULUI DE STUDII APROFUNDATE SI DOCTORATIN FIZICA SOLIDULUI SI ORIENTAREA SPRE APLICATII TEHNOLOGICE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
BURZO EMIL80000

Descrierea proiectului:
OBIECTIVUL PROGRAMULUI L-A CONSTITUIT RESTRUCTURAREA SI CONSOLIDAREA FORMELOR DE INVATAMANT STUDII APROFUNDATE SI DOCTORAT IN SPECIALITATEA FIZICA CORPULUI SOLID IN SCOPUL ORIENTARII MAI PREGNANTE A SPECIALISTILOR SPRE APLICATII TEHNOLOGICE PRECUM SI COMPATIBILIZAREA CU INVATAMANTUL EUROPEAN. ACESTA A IMPLICAT: MODERNIZAREA CURICULEI, CERECTAREA STIINTIFICA LA BAZA PROGRAMELOR DE INVATAMANT, SCHIMBURI DE STUDENTI SI PROFESORI SI DEZVOLTAREA LABORATOARELOR DE CERCETARE.

Date de contact:
E-mail: burzo@phys.ubbcluj.ro
Pagina web: -
Telefon: -

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti/Reviste
Rezultate specifice

Programe de Master-Doctorat
Software
Multimedia
Carti/Reviste
Articole
Produse
  Laborator creat / modernizat in cadrul proiectului, in domeniul FIZICA
Localizare: UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
Telefon: 0264-194315
E-mail: burzo@phys.ubbcluj