U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA

DEZVOLTAREA STUDIILOR APROFUNDATE SI A DOCTORATELOR IN DOMENIUL PETROMETALOGENIEI, TECTONICII, SEDIMENTOLOGIEI SI BIOSTRATIGRAFIEI IN TERENURILE PROTEROZOICE SI FANEROZOICE DIN ROMANIA

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
BUCUR IOAN125000

Descrierea proiectului:
PROGRAMUL A URMARIT SUSTINEREA SI DEZVOLTAREA STUDILOR APROFUNDATE SI DE DOCTORAT IN DOMENIILE MINERALOGO-PETROMETALOGENETIC-TECTONIC SI PALEONTOLOGIC-BIOSTRATIGRAFIC-SEDIMENTOLOGIC, FORMAREA DE TINERI CERCETATORI DE INALTA CALIFICARE REUNITI IN CADRUL CELOR DOUA LABORATOARE CARE FUNCTIONEAZA CA CENTRE DE CERCETARE, PERFECTIONAREA CADRELOR DIDACTICE SI A DOCTORANZILOR/MASTERANZILOR, ACHIZITIONAREA DE LITERATURA DE VALOARE DIN STRAINATATE PRECUM SI DE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE PENTRU DOTAREA LABORATOARELOR NOI INFIINTATE.

Date de contact:
E-mail: ibucur@bioge.ubbcluj.ro
Pagina web: -
Telefon: -

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti/Reviste
Rezultate specifice

Programe de Master-Doctorat
Software
Multimedia
Carti/Reviste
Articole
Produse
  Laborator creat / modernizat in cadrul proiectului, in domeniul GEOLOGIE SI GEOFIZICA
Localizare: FACULTATEA BIOLOGIE-GEOLOGIE, CLUJ-NAPOCA
Telefon: 0264/405300
E-mail: ibucur@bioge.ubbcluj.ro