U. POLITEHNICA TIMISOARA

TEHNOLOGII ECOLOGICE: AMELIORAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE IN VEDEREA REDUCERII POLUARII, RECUPERAREA SI REVALORIFICAREA UNOR SUBPRODUSE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
IOVI AUREL GHEORGHE100000

Descrierea proiectului:
PROIECTUL A ASIGURAT PERFECTIONAREA INVATAMANTULUI DE STUDII APROFUNDATE (MASTERAT) SI A ACTIVITATII DE DOCTORAT. EL A PERMIS DOTAREA LABORATOARELOR CU ECHIPAMENTE SI APARATURA PERFORMANTE, TEHNICA DE CALCUL, CONECTARE LA RETEAUA INTERNET, ACHIZITIONARE SI EDITARE DE CARTI DE SPECIALITATE, A CONTRIBUIT LA O PREGATIRE STIINTIFICA DE INALTA TINUTA A MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR SI CADRELOR DIDACTICE, CORESPUNZATOARE NIVELULUI STANDARDELOR EUROPENE.

Date de contact:
E-mail: iovi@chem.utt.ro
Pagina web: -
Telefon: -

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti/Reviste
Rezultate specifice

Programe de Master-Doctorat
Software
Multimedia
Carti/Reviste
Articole
Produse
  Laborator creat / modernizat in cadrul proiectului, in domeniul CHIMIE INDUSTRIALA
Localizare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, TIMISOARA
Telefon: 0256220369
E-mail: iovi@chem.utt.ro