U. BUCURESTI

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI DE STUDII APROFUNDATE SI DOCTORAT IN DOMENIUL FIZIOLOGIE, CU CENTRUL DE GREUTATE PE NEUROBIOLOGIE SI BIOFIZICA MEMBRANELOR DIN CELULELE EXCITABILE SI NEEXCITABILE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
FLONTA LUIZA100000

Descrierea proiectului:
OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE STUDII APROFUNDATE IN NEUROBIOLOGIE ESTE FORMAREA DE SPECIALI}TI CARE SA INVESTIGHEZE RELA]IA DINTRE ACTIVITATEA NERVOASA , CEREBRALASI PROCESELE PSIHOCOMPORTAMENTALE (RELA]IA BODY-MIND SAU RELA]IA CORP-MINTE).UN LABORATOR DE CERCETARE POATE DEVENI COMPETITIV IN COMUNITATEASTIIN]IFICA EUROPEANA DACA ARE DOUA COMPONENTE: 1) OAMENI PREGATI]I,SI 2) ECHIPAMENTUL NECESAR. 1) PENTRU A AVEA OAMENI COMPETEN]I, CATEDRA DE FIZIOLOGIESI BIOFIZICA A UNIVERSITA]II BUCURE}TI , OFERA UN PROGRAM DE STUDII APROFUNDATE IN NEUROBIOLOGIE, CARE FUNC]IONEAZA DE 8 ANI .

Date de contact:
E-mail: flonta@bio.bio.unibuc.ro
Pagina web: -
Telefon: -

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti/Reviste
Rezultate specifice

Programe de Master-Doctorat
Software
Multimedia
Carti/Reviste
Articole
Produse
  AXON IMAGING WORK-BANCH, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: , BUCURESTI
Telefon: -
E-mail: -