Institutii partenere ale proiectului


 
 
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

U. POLITEHNICA BUCURESTI

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT