Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
INFIINTAREA LABORATORULUI DE MAGNETISM SI A CENTRULUI DE CERCETARE IN DOMENIUL MAGNETISMULUI APLICAT SI TEHNIC MAGNAT.

ELABORAREA DE STUDII SI PROGRAME DE CALCUL, EFECTUAREA DE EXPERIMENTARI, ACORDAREA DE CONSULTANTA, REALIZAREA DE SENZORI SI SISTEME DE MASURARE SPECIFICE.

PUBLICATII SI COMUNICARI STIINTIFICE, PE PLAN INTERN SI INTERNATIONAL, IN PRICIPALELE REVISTE DE SPECIALITATE SI LA CELE MAI IMPORTANTE REUNIUNI STIINTIFICE IN DOMENIU.

PREGATIREA POSTUNIVERSITARA (STUDII APROFUNDATE, DOCTORAT) A UNOR ABSOLVENTI DIN DOMENIUL INGINERIEI ELECTRICE, ELECTRONICII,AUTOMATICII, STIINTEI MATERIALELOR SI FIZICII TEHNOLOGICE

INTEGRAREA CENTRULUI MAGNAT IN RETEAUA EUROPEANA A LABORATOARELOR SI DEPARTAMENTELOR UNIVERSITARE SI DE CERCETARE CU PREOCUPARI IN DOMENIU SI STABILIREA UNOR RELATII PRIVILEGIATE DE COLABORARE STIINTIFICA CU ACESTEA.