Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA UNEI ARHITECTURI SPECIALIZATE MULTIPROCESOR CARE SA SUPORTE CONFIGURAREA CA RETEA ATM (MOD DE TRANSFER ASINCRON) SI SA PERMITA DEZVOLTAREA UNOR PROCEDURI COMPLEXE DE PRELUCRARE SI TRANSMITERE A DATELOR IN APLICATII MULTIMEDIA

DEZVOLTAREA DE NOI PROCEDURI DE PRELUCRARE SEMNAL/MESAJ VIZAND IDENTIFICAREA SI MODELAREA DE RETELE INFORMATICE, EGALIZAREA ADAPTIVA, CONSTRUCTIA DE CODURI OPTIMALE

DEZVOLTAREA DE NOI PROCEDURI DE CONTROL AL FLUXULUI INFORMATIONAL IN RETELE INFORMATICE CU EVITAREA CONGESTIEI SI BLOCAJULUI

REALIZAREA UNOR SISTEME INFORMATICE PILOT PENTRU APLICATII IN CIM, ENERGETICA, TRANSPORTURI, CERCETARE

ELABORAREA DE NOI PROCEDURI DE COMPRESIE A MASIVELOR DE DATE SI A SEMNALELOR MULTIMEDIA PRIN CUANTIZARE VECTORIALA SI TEHNICI FRACTAL