Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CREAREA MEDIILOR DE SIMULARE SI A PLATFORMEI EXPERIMENTARE PENTRU COMANDA VECTORIALA A MOTOARELOR SI ACTIONARILOR DE CURENT ALTERNATIV CU PROCESOARE DE SEMNAL IN VIRGULA FIXA SI MOBILE BAZATE PE SISTEMELE DSPACE

CREAREA STANDULUI DE MASURARE PENTRU STUDIUL SI MASURAREA PARAMETRILOR MOTOARELOR ELECTRICE DESTINATE EXPERIMENTELOR, IDENTIFICAREA ACESTORA

IMPLEMENTAREA ALGORITMELOR DE ESTIMATRE A FLUXULUI, VITEZEI SI REZISTENTEI ROTORICE SI VERIFICAREA PERFORMANTELOR ACESTORA CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR SOFTWARE ALE PROCESOARELOR DIGITALE DE SEMNAL.

EXPERIMENTAREA ALGORITMELOR DE ESTIMARE SI CONTROL PE SISTEMELE DE ACTIONRE ELECTRICA CU INVERTOARE SI CONVERTOARE BAZATE PE MODULATIA PULSULUI

EFECTUAREA TESTARILOR SI EVALUAREA PERFORMANTELOR PENTRU FIECARE DIN SISTEMELE DE ACTIONARE IMPLEMENTATE