Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
MODERNIZAREA SI INFIINTAREA UNOR LABORATOARE DIDACTICE SI DE CERCETARE

STUDIUL ANALITIC AL SISTEMELOR DE INSTRUMENTATIE VIRTUALA DISPONIBILE PE PLAN MONDIAL

STUDIUL METROLOGIC AL SISTEMELOR DE INSTRUMENTATIE VIRTUALA

EXPERIMENTAREA UNOR SISTEME DE MASURARE INTELIGENTE BAZATE PE INSTRUMENTE VIRTUALE