Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA SI PERFECTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN DOMENIUL STIINTEI SI INGINERIEI MATERIALELOR (SIM), INCLUSIV DE LA SPECIALIZAREA MATERIALE NOI CU PROPRIETATI SPECIALE (MNPS)-SUDII APROFUNDATE (SA), IN VEDEREA ADUCERII LUI LA STANDARDE EUROPENE.

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE DE INVATAMANT SI DE CERCETARE IN DOMENIUL MATERIALELOR AVANSATE.

CERCETARI PRIVIND OBTINEREA, PRIN METALURGIA PULBERILOR, DE MATERIALE COMPOZITE CU MATRICE METALICA, DE INALTA TENACITATE SI REZISTENTA LA UZARE.

CERCETARI PRIVIND ELABORAREA DE ALIAJE GRELE CU TENACITATE SUPERIOARA.

CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE MATERIALE POROASE PERMEABILE SINTERIZATE ARMATE.