Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ANALIZA DINAMICII FACTORILOR POLUANTI DIN ATMOSFERA IN AGLOMERATIILE URBANE SI IN ZONELE INDUSTRIALE

ANALIZE IN MASA DE APA DIN ACUMULARILE HIDROTEHNICE SI ANALIZA INFLUENTEI MASEI DE APA SI A DEPUNERILOR ALUVIONARE ASUPRA TECTONICII ZONEI

ANALIZA INFLUENTEI FACTORILOR DE POLUARE DIN ACUMULARILE HIDROENERGETICE ASUPRA CUVELOR CALCITICE

REALIZAREA UNOR MODELE DE TRANSFER SI IMPLICIT STABILIREA UNOR FOARTE PROBABILE CORECTII PRIVIND INTERPRETAREA DATELOR CLIMATICE SI DE POLUARE IN MEDIUL SUBTERAN

MODELAREA TRANSFERULUI NATURAL AL INFORMATIEI DE MEDIU (CLIMA SI CALITATE) DE LA SUPRAFATA IN SUBTERAN