Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ANALIZA STRUCTURAL - GEOMETRICO - CINEMATIA SI SINTEZA SISTEMELOR ARTICULATE DE GHIDARE A ROTILOR SI PUNTILOR MASINILOR RUTIERE / AGRICOLE

MODELARE, ANALIZA CINEMATICO -DINAMICA, OPTIMIZARE SI SIMULARE DINAMICA, CU DEZVOLTARE DE METODE SI SOFTURI PROPRII, A MECANISMELOR ARTICULATE DE GHIDARE, CA SI MODELARE PENTRU UTILIZARE DE SOFTURI COMERCIALE MBS

ORIENTAREA CERCETARII MECANISMELOR CU BARE ARTICULATE SPRE MODELE REALE ELASTICO - DINAMICE, CU CONSIDERAREA ELASTICITATILOR DIN SISTEM, IN DIVERSITATEA REGIMURILOR DE FUNCTIONARE - SOLICITARE A MECANISMELOR DE GHIDARE

REALIZAREA UNEI CERCETARI COMPLETE TEORETICO - EXPERIMENTALA A MECANISMELOR CU BARE ARTICULATE, CREAREA UNEI BAZE EXPERIMENATALE SI SPECIALIZAREA ECHIPEI PENTRU CERCETAREA (TESTAREA) EXPERIMENTALA

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI A BAZEI MATERIALE, RIDICAREA COMPETENTEI ECHIPEI DE CERCETARE