Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CONSTITUIREA UNUI CENTRU DOCTORAL PUTERNIC IN UMF. CRAIOVA IN JURUL UNOR PERSONALITATI MEDICALE IN CARE TINERII ABSOLVENTI AI FACULTATILOR DE MEDICINA, STOMATOLOGIE SI FARMACIE SA-SI PERFECTIONEZE PREGATIREA PROFESIONALA

DEZVOLTAREA CERCETARII FUNDAMENTALE MEDICALE PRIN FORMAREA UNOR ECHIPE MULTI-DISCIPLINARE SI ATRAGEREA STUDENTILOR SI TINERILOR ABSOLVENTI IN CERCETAREA MEDICALA.

MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE A UMF. CRAIOVA SI A DISCIPLINELOR DE MORFOLOGIE MICROSCOPICA PRIN FORMAREA UNUI CENTRU DE CECETARE PILOT IN SUDUL TARII.

PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE PREGATIRE POSTUNIVERSITARA PRIN DOCTORAT SI ALINIEREA ACESTEI ACTIVITATI LA STANDARDELE INTERNATIONALE.

CREAREA PREMISELOR PENTRU INITIEREA UNOR NOI PROGRAME DE CERCETARE PRIN DOTAREA MATERIALA SI CU ECHIPAMENTE MODERNE A DISCIPLINELOR FUNDAMENTALE ALE UMF. CRAIOVA SI PREGATIREA UNOR CERCETATORI TINERI LA NIVELUL TARILOR OCCIDENTALE