Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
PROIECTAREA, APLICAREA SI CONSOLIDAREA PLANURILOR COMPLEMENTARE DE INVATAMANT POST-GRADUAL: MASTER SI DOCTORAT IN DOMENIUL ECOLOGIEI SISTEMICE SI PROTECTIEI MEDIULUI/MANAGEMENTULUI CAPITALULUI NATURAL;

COMPLETAREA SI PERFECTIIONAREA DOTARII TEHNICE A BAZEI PENTRU INVATAMANT, CERCETARE SI PERFECTIONARE MANAGERIALA A DEPARTAMENTULUI DE ECOLOGIE SISTEMICA AL UNIVERSITATII BUCURESTI

MENTINEREA SI PERFECTIONAREA LOGISTICII PENTRU COMUNICARE, INFORMARE SI DOCUMENTARE A DEPARTAMENTULUI

FINANTAREA PARTIALA SAU INTEGRALA A PUBLICARII LUCRARILOR DIDACTICE DESTINATE SUSTINERII ACESTOR PROGRAME, A UNOR SINTEZE PRIVIND STADIUL CUNOASTERII SAU EXPERTIZEI MANAGERIALE IN CAZUL UNOR SISTEME ECOLOGICE PARTICULARE SAU A UNOR REZULTATE STIINTIFICE

ASIGURAREA SAU SPRIJINIREA MOBILITATII STUDENTILOR (MASTER/DOCTORAT) IN CADRUL RETELELOR EUROPENE DE UNIVERSITATI SI INSTITUTE DE CERCETARE, MIJLOC CHEIE PENTRU GARANTAREA EFICIENTEI SI PERFORMANTELOR ACESTUI TIP DE PROGRAME POSTGRADUALE