Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IMPLEMENTAREA UNEI STRUCTURI ORGANIZATORICE PERMANENTE SI A UNOR CONDITII MATERIALE (SPATIU, ECHIPAMENTE, BIBLIOTECA) CAT MAI BUNE PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICA SI DE CERCETARE

DIVERSIFICAREA OFERTEI INSTRUCTIV-EDUCATIONALE (CURSURI, LUCRARI PRACTICE, ACTIVITATE DE TEREN)

INTENSIFICAREA COLABORARII PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL, PRIN SPORIREA MOBILITATII CADRELOR, MASTERANZILOR SI DOCTORANZILOR

PROIECTUL STIINTIFIC SITURI REPREZENTATIVE ALE ARHEOLOGIEI ROMANESTI (SAPATURI ARHEOLOGICE PE MARILE SANTIERE DE LA HISTRIA, ADAMCLISI, POPESTI, CARLOMANESTI, ZIMNICEA ETC.)

ORIENTAREA TEZELOR DE MASTERAT SI DOCTORAT SPRE STUDIUL SI PUBLICAREA DE DESCOPERIRI SI MATERIALE INEDITE PROVENIND DIN SITURILE REPREZENTATIVE