Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IMBUNATATIREA BAZEI DE DOCUMENTARE PUSA LA DISPOZITIA STUDENTILOR DE LA MASTER SI A DOCTORANZILOR IN VEDEREA FORMARII UNOR TINERE CADRE DIDACTICE SI CERCETATORI COMPETENTI

REALIZAREA UNUI NUCLEU DE CERCETARE INTERDISCIPLINARA IN DOMENIUL VITICULTURII

FINALIZAREA TEMELOR DE DOCTORAT ABORDATE, DISEMINAREA SI INTEGRAREA RAPIDA A INFORMATIILOR OBTINUTE IN PROCESUL DE INVATAMANT SI PRODUCTIE

PRECIZAREA EFECTELOR FIZIOLOGICE, CHIMICE SI BIOLOGICE ALE UNOR MASURI TEHNOLOGICE (SISTEME DE TAIERE, DE INTRETINERE A SOLULUI, IRIGARE, FERTILIZARE)

STABILIREA PARAMETRILOR CALITATIVI CHIMICI SI MICROBIOLOGICI AI PRODUCTIEI VITICOLE IN SCOPUL VALORIFICARII CONVENIENTE