Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ELABORAREA PROGRAMULUI DE CERCETARI SI PUNEREA IN PRACTICA A ACESTUIA

ANTRENAREA STUDENTILOR DE LA FORMELE DE INVATAMANT LICENTA, MASTERAT SI DOCTORAT IN ACTIVITATEA DE CERCETARE PE TEMATICA GRANTULUI.

ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII NECESARE REALIZARI PROGRAMULUI SI AMENAJARI DE SPATII.

CONCRETIZAREA ACTIVITATILOR DE CERCETARE A STUDENTILOR PRIN LUCRARI DE DIPLOMA, DIZERTATIE SAU DOCTORAT.

ANALIZA TEORETICA A DATELOR, REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE PENTRU PUBLICARE SAU PREZENTARE LA REUNIUNI STIINTIFICE INTERNATIONALE.