Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
FORMAREA UNUI NUCLEU DE PREGATIRE POSTUNIVERSITARA SI CERCETARE IN DOMENIUL INGINERIEI INFORMATIEI PRIN DEZVOLTAREA MUNCII INTELECTUALE IN ECHIPA, ECHIPA DIN CARE FAC PARTE CADRE DIDACTICE, STUDENTI SI DOCTORANZI

MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PROGRAMELOR ANALITICE ALE DISCIPLINELOR DE LA STUDII APROFUNDATE, SPECIALIZARILE INGINERIA SISTEMELOR DE CALCUL, ELECTRONICA SI INFORMATICA MEDICALA, IMAGINI, FORME SI INTELIGENTA ARTIFICIALA, INGINERIE BIOMEDICALA

EVALUAREA TEMELOR TEZELOR DE DOCTORAT SI ELABORAREA DE NOI TEME DE DOCTORAT IN DOMENIUL INGINERII ELECTRONICE SI TELECOMUNICATII

IMBUNATATIREA BAZEI MATERIALE PRIN CREAREA DE NOI LABORATOARE DE CERCETARE SI DIDACTICE SI PRIN MODERNIZAREA ECHIPAMENTELOR DIN LABORATOARELE EXISTENTE

CRESTEREA NIVELULUI DE PREGATIRE A TINERILOR SPECIALISTI DIN DOMENIUL INGINERIEI INFORMATIEI (STUDENTI, DOCTORANZI) PRIN BURSE DE STUDII LA UNIVERSITATI DE PRESTIGIU DIN STRAINATATE SI PARTICIPAREA LA CONFERINTE INTERNATIONALE