Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA UNUI LABORATOR DE SIMULARE, MODELARE SI CONDUCERE ALE PROCESELOR METALURGICE

LARGIREA TEZEI DE LUCRARI PRACTICE ALE STUDENTILOR

LARGIREA BAZEI DE CERCETARE A DOCTORANZILOR SI MASTERANZILOR

AMPLIFICAREA ACTIVITATII STIINTIFICE A DOCTORANZILOR SI MASTERANZILOR

LARGIREA BAZEI DE DOCUMENTARE