Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
INFIINTAREA SI CONSOLIDAREA SCOLII DOCTORALE IN INGINERIE ELECTRO-ENERGETICA: MODERNIZAREA IN FORMA SI CONTINUT A DOUA SPECIALIZARI DE STUDII APROFUNDATE; CRESTEREA CALITATII PREGATIRII PRIN DOCTORAT, IN COLABORARE CU UNIVERSITATI DE PRESTIGIU DIN UE

DEZVOLTAREA UNEI PUTERNICE INFRASTRUCTURI DE CERCETARE: AMENAJARE SPATII LABORATOARE, ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE CALCUL SI SOFTWARE DE SPECIALITATE

DEZVOLTAREA FONDULUI DE CARTE STIINTIFICA PRIN ACHIZITIONARE DE CARTI SI PRIN ELABORARE SI EDITARE DE MATERIALE DIDACTICE.

BURSE PENTRU DOCTORANZI IN UNIVERSITATI DE PRESTIGIU

INTENSIFICAREA ACTIVITATII IN ORGANISMELE PROFESIONALE INTERNATIONALE ALE IEEE PES, CIGRE ETC SI LA CONFERINTELE ACESTORA.