Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
COOPTAREA STUDENTILOR FOARTE BUNI SI FORMAREA LOR PRIN PROGRAME DOCTORALE

FORMAREA RESURSEI UMANE NECESARA DEZVOLTARII SI PERFECTIONARII INVATAMINTULUI SUPERIOR SI CERCETARII DE PROFIL ELECTRONIC

CREAREA PREMIZELOR MATERIALE SI STIINTIFICE DE AFIRMARE A TINERILOR CERCETATORI SI MENTINEREA ACESTORA IN POZITII DIDACTICE IN CADRUL UNIVERSITATII

REALIZAREA UNOR CONTACTE SI COLABORARI CU UNIVERSITATI CU PROGRAME DE DOCTORAT IN DOMENIU IN SPECIAL PRIN INTEGRAREA DOCTORANZILOR ROMANI IN PROGRAME DE CERCETARE INTERNATIONALE SI EFECTUARE DE STAGII DE PREGATIRE LA UNIVERSITATILE PARTENERE

INTEGRAREA ACTIVITATII DE DOCTORAT CU A CENTRELOR DE C&D EDIL SI EDIT