Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA UNEI DOTARI, PREVAZUTA CU APARATURA MODERNA MULTI-MEDIA, ASISTATA DE CALCULATOR, PENTRU PREZENTAREA DE PRELEGERI, CONFERINTE, APLICATII, REFERATE SI TEZE DE DOCTORAT, REZULTATE ALE CERCETARILOR ETC.

DOTAREA LABORATOARELOR CATEDREI DE HIDRAULICA SI PROTECTIA MEDIULUI CU APARATURA DE CERCETARE EXPERIMENTALA MODERNA SI MAI ALES CU SISTEME MODERNE, BAZATE PE FOLOSIREA COMPUTERULUI, PENTRU ACHIZITIA SI PRELUCRAREA DATELOR REZULTATE DIN MASURATORI.

ACHIZITIONAREA DE LICENTE PENTRU PACHETE DE PROGRAME (SOFTWARE) PERFORMANTE PENTRU CALCULUL PRIN MODELARE MATEMATICA (NUMERICA) A CURGERILOR MONO- , BI- SAU MULTI-FAZICE PRECUM SI PENTRU PRE- SI POST-PROCESAREA ACESTOR CALCULE.

SCRIEREA SI EDITAREA UNOR CARTI DE SPECIALITATE CARE SA EXPLICE, PE DE O PARTE, FENOMENOLOGIA PROCESELOR DE IMPLICATE IN PROTECTIA MEDIULUI SI SA INDICE, PE DE ALTA PARTE, ULTIMELE REALIZARI DIN DOMENIU LA SCARA MONDIALA.

TRIMITEREA CU BURSE IN STARINATATE, LA UNIVERSITATI SI LABORATOARE DE RENUME, A UNOR TINERI DOCTORANZI SI MASTERANZI, PENTRU PREGATIREA TEZELOR DE DOCTORAT, RESPECTIV A LUCRARILOR DE DIZERTATIE.