Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE SI ELABORAREA UNOR SINTEZE ASUPRA PATRIMONIULUI NATURAL SI UMAN AL ZONEI STUDIATE

IMPLICAREA STUDENTILOR, MASTERANZILOR SI DOCTORANZILOR IN ACTIVITATEA DE CERCETARE CONTRACTUALA

CONSOLIDAREA UNUI COLECTIV DE CERCETARE PLURIDISCIPLINARA

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LABORATOARELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE

PUBLICAREA UNEI SINTEZE MONOGRAFICE