Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE PRECUM SI ARMONIZAREA PROGRAMELOR DE MASTER-DOCTORAT EXISTENTE IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII DE A FORMA SPECIALISTI COMPETENTI IN DOMENIU, COMPATIBILI CU CERINTELE DIN TARILE U.E

SPRIJINIREA INTRODUCERII SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT SUPERIOR SI INTARIREA DIMENSIUNII EUROPENE A UNIVERSITATILOR ROMANESTI

STIMULAREA SI SPRIJINIREA STUDENTILOR SI DOCTORANZILOR DE VALOARE PRIN BURSE DE STUDIU IN CENTRE DE COMPETENTA RECUNOSCUTE LA NIVEL EUROPEAN

CERCETARI PRIVIND ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE INSTRUMENTE SI METODE MODERNE ALE INGINERIEI SI MANAGEMENTULUI CALITATII IN SPRIJINUL REFORMEI INVATAMANTULUI SUPERIOR SI ECONOMIEI ROMANESTI.