Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
PREPARAREA SI STUDIUL UNOR NOI SISTEME OXIDICE VITROASE PE BAZA DE BI2O3, TEO2, B2O3 CU IONI TRANZITIONALI 3D.

DOTAREA LABORATORULUI CU APARATURA PERFORMANTA SI ACHIZITIONAREA DE MATERIALE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR PROPUSE.

ANTRENAREA STUDENTILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR IN ACTIVITATEA DE CERCETARE IN VEDEREA PREGATIRII PENTRU ACTIVITATEA ULTERIOARA.

DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE MASTER, DOCTORAT SI ACTIVITATI DE CERCETARE. ACIZITIONAREA DE CARTI IN DOMENIUL TEMATICII STUDIATE.

REALIZAREA DE MOBILITATI EXTERNE IN SCOPUL CUNOASTERII REALIZARILOR IN DOMENIU DE CATRE ALTE COLECTIVE SI PREZENTAREA REZULTATELOR NOASTRE LA MANIFESTARI STINTIFICE.