Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
PERFECTIONAREA CAPACITATILOR EDUCATIONALE LA NIVELUL CATEDREI DE ORGANE DE MASINI SI A FACULTATII DE MECANICA DE LA UNIVERSITATEA TEHNICA ?GH. ASACHI? IASI, IMPLICATE IN DERULAREA PROGRAMULUI

PERFECTIONAREA EDUCATIEI LA NIVEL DE STUDII APROFUNDATE PENTRU FORMAREA DE TINERI SPECIALISTI SI CERCETATORI IN DOMENIUL CALITATII, FIABILITATII SI TRIBOLOGIEI

CONTINUAREA PERFECTIONARII ABSOLVENTILOR DE STUDII APROFUNDATE PRIN PROGRAME DE DOCTORAT SPECIFICE TEMATICII

MODERNIZAREA BAZEI INFORMATIONALE LA NIVELUL CATEDREI SI A FACULTATII IN CARE SE DESFASOARA PROGRAMMUL

MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE PENTRU CERCETARE FUNDAMENTALA SI APLICATIVA