Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR NOI TERMENI DIN FAMILIA CUPRATILOR (MANGANATILOR) CU STRUCTURA DE INTERCRESTERE DE TIP RUDLESDEN-POPPER CORESPUNZATOARE VALORILOR N = 1,2.

DETERMINAREA TUTUROR CARACTERISTICILOR CRISTALOCHIMICE SI A DOMENIILOR DE STABILITATE A DIFERITELOR SOLUTII SOLIDE STUDIATE.

STUDIUL INFLUENTEI DIFERITELOR SUBSTITUTII IZOVALENTE ASUPRA STABILITATII SOLUTIILOR SOLIDE RESPECTIVE SI ASUPRA PROPRIETATILOR ELECTRICE SI MAGNETICE.

DETERMINAREA TIPULUI DE NESTOECHIOMETRIE SI A CONTINUTULUI TOTAL DE OXIGEN PRIN TEHNICI IODOMETRICE SAU TERMOGRAVIMETRICE SI A EVOLUTIEI ACESTEIA CU TEMPERATURA SI PRESIUNEA.

EFECTUAREA STUDIILOR RELATIVE LA PROPRIETATILE DE TRANSPORT SI MAGNETICE LA TEMPERATURA AMBIANTA SI SCAZUTA.