Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IDENTIFICAREA SI DESCRIEREA ACVIFERELOR FREATICE DIN PERIMETUL STUDIAT, IN RELATIE CU STRUCTURA GEOLOGICA SI CARACTERELE GEOMORFOLOGICE.

CLARIFICAREA RELATIILOR DINTRE APELE DE SUPRAFATA SI CELE SUBTERANE

CARTAREA HIDROGEOLOGICA UNITARA LA SCARA 1:50000

ESTIMAREA GRADULUI DE POLUARE SI A CALITATII APELOR SUBTERANE

ESTIMAREA RADIOACTIVITATII APELOR SUBTERANE