Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CARACTERIZAREA VARIATIEI NATURALE A DIVERSITATII SPECIFICE SI FUNCTIONALE A OLIGOCHETELOR PE GRADIENT ALTITUDINAL IN BAZINUL DUNARII INFERIOARE;

IDENTIFICAREA SI CUANTIFICAREA MECANISMELOR SI PROCESELOR PRIN CARE POPULATIILE DOMINANTE DE OLIGOCHETE DIN ECOSISTEMELE STUDIATE INTERVIN IN CIRCUITUL NUTRIENTILOR PRINCIPALI (N,P,C);

IDENTIFICAREA PRINCIPALILOR FACTORI DE COMANDA CARE MODIFICA NATURA SI INTENSITATEA PROCESELOR SI MECANISMELOR SPECIFICE PRIN CARE OLIGOCHETELE BENTONICE INTERVIN IN CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE ALE N,P,C DIN ZONA DE STUDIU.