Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
EVIDENTA INFORMATIZATA A PATRIMONIULUI EXISTENT SI VIRTUAL

CERCETARI DE TEREN (SISTEMATICE SI DE SALVARE SI/SAU ELIBERARE DE SARCINA ISTORICA)

ANALIZE COMPLEXE, UTILIZABILE IN CERCETAREA FUNDAMENTALA SI APLICATIVA DIN DOMENIUL ARHEOLOGIEI, CONSERVARII SI RESTAURARII PRECUM SI ALTOR DISCIPLINE CONEXE SAU DE GRANITA

PREZERVAREA SI RESTAURAREA PATRIMONIULUI SI VALORIFICAREA COMPLEXA A ACESTUIA

COLABORARI DIRECTE CU ALTI PARTENERI, LA CERERE