Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
INFIINTAREA LABORATORULUI DE SINTEZE ORGANICE SI ANALIZE STRUCTURALE CU URMATOARELE ACTIVITATI: SINTEZE DE NOI COMPUSI HETEROCICLICI; DETERMINAREA STRUCTURII LOR PRIN METODE SPECTROSCOPICE; STUDIUL ELECTROANALITIC AL FENOMENELOR DE TRANSFER DE ELECTRONI

INFIINTAREA LABORATORULUI PENTRU ELECTROSINTEZA ORGANICA CU URMATOARELE ACTIVITATI: STUDII ELECTROANALITICE ASUPRA UNOR MOLECULE POLIFUNCTIONALE; ELECTROZI CHIMIC MODIFICATI; SINTEZE ELECTROCHIMICE DE INTERMEDIARI PENTRU INDUSTRIE.

INFIINTAREA LABORATORULUI PENTRU ANALIZE INSTRUMENTALE AVAND URMATOARELE ACTIVITATI: ELABORAREA SI TESTAREA MATERIALELOR DE REFERINTA PENTRU ANALIZE CHIMICE; NOI METODE ANALITICE, PRIN CUPLAREA PLASMEI CUPLATE INDUCTIV SI A SPECTROMETRULUI DE MASA.

INFIINTAREA LABORATORULUI DE COROZIUNE ELECTROCHIMICA. ACTIVITATI: STUDII DE COROZIUNE ELECTROCHIMICA A MATERIALELOR METALICE; DETERMINARI ALE VITEZEI DE COROZIUNE IN DIVERSE MEDII.

INFIINTAREA LABORATORULUI DE DEPOLUARE A APELOR REZIDUALE CU URMATOARELE ACTIVITATI: STUDII PRIVIND DEPOLUAREA APELOR REZIDUALE SI POTABILE; CONTROLUL SI ELIMINAREA POLUANTILOR DIN GAZE REZIDUALE.