Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
EVALUAREA OPORTUNITATILOR MANAGERIALE ALE INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII.

ELABORAREA UNUI MODEL DE CERCETARE SI TRANSFER A INOVATIEI MANAGERIALE IN INTREPRINDERILE ROMANESTI.

REALIZAREA BAZELOR DE DATE SI CUNOSTINTE NECESARE CERCETARII SI TRANSFERULUI DE INOVATIE MANAGERIALA, INCLUSIV A UNUI SISTEM DE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU PROCESUL DECIZIONAL IN MANAGEMENT.

INTRETINEREA UNUI SITE DE INTERNET

CREAREA SISTEMULUI DOCUMENTAR DE CONSULTANTA PENTRU ACESTE CENTRE DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL AFACERILOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII.