Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
PREGATIREA UNIVERSITARA SI POST UNIVERSITARA A RESURSELOR UMANE PRIN PROGRAMELE DE PREGATIRE A STUDENTILOR DIN ANII TERMINALI, DE REALIZARE A UNOR PARTI DIN PROIECTELE DE DIPLOMA SI DIZERTATIE

PREGATIREA UNIVERSITARA SI POST UNIVERSITARA A RESURSELOR UMANE PRIN PROGRAMELE DE DOCTORAT, MASTER, STUDII APROFUNDATE, EDUCATIE PERMANENTA SI FORMARE A FORMATORILOR (PROFESORI DE LICEU PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGICA DE MECATRONICA)

PROMOVAREA PE PLAN NATIONAL A CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE IN DOMENIUL MECATRONICII, PRIN LANSAREA A PESTE 20 DE PROGRAME CONCRETE DE CERCETARE CU CARACTER INTER SI MULTIDISCIPLINAR

DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE-PROIECTARE SI TRAINING IN COLABORARE CU PARTENERI COMERCIALI

INTERNATIONALIZAREA ACTIVITATILOR DE COLABORARE STIINTIFICA SI PREGATIRE UNIVERSITARA IN DOMENIUL MECATRONICII