Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PENTRU PROCESUL DIDACTIC SI DE CERCETARE STIINTIFICA

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL CERCETARII PERFORMANTELOR SISTEMELOR TEHNOLOGICE

CREAREA UNUI SISTEM INTELIGENT MULTISENZORIAL DE MONITORIZARE, DIAGNOZA SI ANALIZA A DEFECTELOR SISTEMELOR TEHNOLOGICE

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE IN DOMENIUL UNIVERSITAR, CU PARTICIPAREA MAI MULTOR UNIVERSITATI PARTENERE