Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
SUSTINEREA ACTIVITATILOR DE STUDII APROFUNDATE SI DOCTORAT PRIN IMBUNATATIREA BAZEI MATERIALE, ACTUALIZAREA CURSURILOR EXISTENTE SI INTRODUCEREA DE NOI DISCIPLINE

DOTAREA CATEDREI DE CALCUL NUMERIC SI STATISTIC CU CALCULATOARE SI ACCESORII PERFORMANTE

ABONAREA UNOR REVISTE, ACHIZITIONAREA DE CARTI DE SPECIALITATE SI A CD-URILOR CU MATHEMATICAL REVIEWS

SUSTINEREA UNOR MOBILITATI ALE PROFESORILOR, DOCTORANZILOR SI STUDENTILOR LA MANIFESTARI STIINTIFICE SI PROGRAME DE CERCETARE

SUSTINEREA COLABORARILOR CU UNIVERSITATILE DIN HEIDELBERG, DUISBURG SI LISABONA