Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
SINTEZA LIGANZILOR ARSENORGANICI CU PROPRIETATI COORDINATIVE

CARACTERIZAREA STRUCTURALA (SPECTRALA SI CUANTO-CHIMICA) A LIGANZILOR SINTETIZATI

SINTEZA COMBINATIILOR COORDINATIVE CU METALE

CARACTERIZAREA STRUCTURALA A COMPUSILOR OBTINUTI PRIN METODE SPECTRALE SI STUDIU CUANTO-CHIMIC

TESTAREA PROPRIETATILOR CATALITICE SI VOLATILICE ALE COMPUSILOR SINTETIZATI IN VEDEREA REALIZARII UNOR FILME PRIN TEHNICI CVD (CHEMICAL VAPOR DEPOSITION)