Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IDENTIFICAREA ZONELOR UMEDE REPREZENTATIVE ALE SDI SI A ZONELOR UMEDE POTENTIAL IMPORTANTE PENTRU MANAGEMENT SI/SAU RESTAURARE

EVALUAREA FUNCTIONALA LA NIVEL LOCAL A PRINCIPALELOR TIPURI DE ZONE UMEDE ALE SDI

EVALUAREA LA SCARA REGIONALA A ROLULUI FUNCTIONAL AL ZONELOR UMEDE PENTRU SDI

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE TRANSFER AL DATELOR SI CUNOSTINTELOR CATRE UTILIZATORI, IN VEDEREA ALEGERII VARIANTELOR DE REPROIECTARE A SDI