Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA SURSELOR DE POLUARE PETROLIERA IN ROMANIA

EVALUAREA IMPACTULUI POLUARII ASUPRA SANATATII PUBLICE

IDENTIFICAREA MASURILOR DE DIMINUARE A POLUARII PETROLIERE SI PETROCHIMICE

EVALUAREA CHELTUIELILOR PENTRU PUNEREA IN OPERA A MASURILOR DE DIMINUARE A POLUARII SI DE DEPOLUARE

ELABORAREA UNOR PROGNOZE DE EVOLUTIE A DIFERITILOR PARAMETRI DE MEDIU