ASE BUCURESTI

COVIRT - PROGRAM DE MODERNIZARE A INVATAMANTULUI ECONOMIC DE SCURTA DURATA IN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE, BUCURESTI

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
BODEA CONSTANTA NICOLETA20000

Descrierea proiectului:
OBIECTIVUL PROGRAMULUI A CONSTAT IN PERFECTIONAREA INVATAMANTULUI LA DISTANTA IN CADRUL COLEGIILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE, BUCURESTI, PRIN ASIGURAREA CONDITIILOR PENTRU CREAREA SI CONSOLIDAREA UNUI COLEGIU VIRTUAL. S-A URMARIT PERFECTIONAREA INFRASTRUCTURII COLEGIULUI BUCURESTI, PRIN DEZVOLTAREA LABORATORULUI DE INFORMATICA SI INTEGRAREA RETELEI DE CALCULATOARE A COLEGIULUI CU RETEAUA CAMPUSULUI ASE. S-A AVUT IN VEDERE REALIZAREA SITE-ULUI WEB AL COLEGIULUI BUCURESTI, PERFECTIONAREA ACTIVITATILOR PRACTICO-APLICATIVE. DETALII LA:HTTP://WWW.DCE.ASE.RO, TEL/FAX: 2116450.

Date de contact:
E-mail: bodea@ase.ro
Pagina web: -
Telefon: 2116450

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  Laborator creat / modernizat in cadrul proiectului, in domeniul STIINTE ECONOMICE
Localizare: ASE, COLEGIUL UNIVERSITAR ECONOMIC, BUCURESTI
Telefon: 2116450
E-mail: bodea@ase,ro