U. PLOIESTI

MODERNIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN DOMENIUL UTILAJULUI PETROLIER SI PETROCHIMIC

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
VOICU ION25000

Descrierea proiectului:
PROIECTUL DE INI?IERE PROGRAM A AVUT DREPT SCOP ?NFIIN?AREA UNUI LABORATOR SPECIALIZAT PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DE AN SI DE DIPLOM? PENTRU STUDEN?II DE LA ?NV???M?NTUL DE SCURT? ?I LUNG? DURAT? PRECUM ?I CREAREA CONDI?IILOR ACHIZI?ION?RII ?I PRELUCR?RII DATELOR RIDICATE EXPERIMENTAL LA LUCRARILE DE LABORATOR AFERENTE DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE PREDATE ?N CADRUL CATEDREI UTILAJ PETROLIER ?I PETROCHIMIC.DE ASEMENEA S-A URM?RIT PERFEC?IONAREA ?NV???M?NTULUI LA SPECIALIZ?RILE DE LA STUDIILE APROFUNDATE

Date de contact:
E-mail: ivoicu@mail.upg-ploiesti.ro
Pagina web: -
Telefon: 0244/173171

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  Laborator creat / modernizat in cadrul proiectului, in domeniul MECANICA
Localizare: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, PLOIESTI
Telefon: 0244173171
E-mail: UPP@MAIL.UPG-PLOIESTI.RO