UNIVERSITATEA GALATI

CENTRU INTERDISCIPLINAR DE INVATAMANT SUPERIOR SI CERCETARE A RESURSELOR MEDIULUI INCONJURATOR DIN ZONA TRANSFRONTALIERA A EUROREGIUNII DUNARII DE JOS

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
STANGU IOAN150000

Descrierea proiectului:
SCOP: INFIINTAREA UNUI CENTRU DE INVATAMANT SI CERCETARE A RESURSELOR MEDIULUI INCONJURATOR DIN ZONA DUNARII DE JOS. OBIECTIVE: REINFIINTAREA INVATAMANTULUI DE MASURATORI TERESTRE LA GALATI. CREAREA BAZEI TEHNICE NECESARE PROCESULUI DE INVATAMANT PENTRU PREGATIREA SPECIALISTILOR IN DOMENIUL CADASTRULUI SI INGINERIEI MEDIULUI. PARTICIPAREA EFECTIVA LA REALIZAREA CADASTRULUISI A SERVICIILOR DE SPECIALITATE SI CERCETARII IN ACESTE DOMENII. RECONVERSIA PROFESIONALA PRIN CURSURI POSTUNIVERSITARE IN CADASTRU.

Date de contact:
E-mail: ioan.stangu@ugal.ro
Pagina web: -
Telefon: 0236/460165

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  SOFTWARE GIS ERMAPPER 6.3., software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: DEPARTAMENTUL DE CADASTRU, GALATI
Telefon: 0722757168
E-mail: -