U. CRAIOVA

CENTRU DE EDUCATIE PERMANENTA IN AUTOMATICA SI CALCULATOARE - CEPAC

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
VINATORU MATEI35000

Descrierea proiectului:
ACEST PROIECT ISI PROPUNE DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE EDUCATIE CONTINUA IN DOMENIILE AUTOMATICII SI CALCULATOARELOR, IN CADRUL FACULTATII DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA. PRINCIPALUL TEL AL ACESTUI CENTRU ESTE ACELA DE A ASIGURA O EDUCATIE PROFESIONALA CONTINUA, RECALIFICAREA, REORIENTAREA SI RECONVERSIA PROFESIONALA A INGINERILOR IN DOMENIUL AUTOMATICII SI CALCULATOARELOR. ACEST CENTRU VA FI CREAT PE BAZA ACUMULARILOR REALIZATE CA URMARE A DERULARII UNOR PROGRAME TEMPUS JEP SI VA INCLUDE SI CENTRUL ACADEMIC DE PERFECTIONARE CONTINUA (CAPCO) REALIZAT IN CADRUL CATEDREI DE AUTOMATICA CU SPRIJINUL PROIECTULUI TEMPUS PHARE JEP 12083/97 CECEN.

Date de contact:
E-mail: vinatoru@automation.ucv.ro
Pagina web: -
Telefon: 0251-437541

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  KIT DIDACTIC LABVIEW 6.0 CU ANEXE PENTRU ACHIZITIA SI PRELUCRAREA DE SEMNALE, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FAC. DE AUTOMATICA, CRAIOVA
Telefon: 0251-437541
E-mail: -