U. SUCEAVA

CDLB-COMPLETAREA DOTARII LABORATORULUI DE BIOMECATRONICA

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
FRUNZA GHEORGHE5000

Descrierea proiectului:
BIOMECATRONICA ESTE UN DOMENIU NOU, DEZVOLTAT ?N CADRUL SEC?IEI DE MECATRONIC? DIN FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC? A UNIVERSIT??II SUCEAVA. ACEAST? NOU? DISCIPLIN? ESTE INCLUS? ?N PLANUL DE ?NV???M?NT, ?NCEP?ND CU ANUL UNIVERSITAR 1997-1998. SCOPUL ACESTUI PROGRAM A FOST ACELA DE A COMPLETA LABORATORUL CU TEHNIC? MODERN?, ASTFEL ?NC?T STUDENTUL ESTE INSTRUIT PRACTIC PE SISTEME INTELIGENTE ASISTATE DE CALCULATOR.

Date de contact:
E-mail: frunza@fim.usv.ro
Pagina web: -
Telefon: 0230-216147 int. 193

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  LABVIEW FDS, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: UNIV. SUCEAVA, SUCEAVA
Telefon: 0320-216147, int 193
E-mail: -