Materiale multimedia elaborate in cadrul proiectului

DenumireUtilitate
CD SUPORT PENTRU UTILIZAREA CALCULATORULUIINVATAREA UTILIZARII CALCULATORULUI

SCOLI EUROPENE SIMILARE - VIDEODOCUMENTAR PRIVIND ORGANIZAREA SCOLII DE POLIGRAFIE DE LA INPG