Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA PROIECTELOR DE DIPLOMA, A LUCRARILOR DE DIZERTATIE SI A UNOR PROIECTE DE AN CU AJUTORUL CALCULATORULUI.

STIMULAREA IN CADRUL DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE A ABORDARII PROBLEMELOR TEHNICE IN VARIANTELE CARE SE PRETEAZA LA REZOLVAREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI.

CREAREA POSIBILITATILOR DE ORGANIZARE A UNOR CURSURI DE SPECIALIZARE PENTRU INGINERII DIN DOMENIU.

ASIGURAREA COMPONENTEI INFORMATICE A INVATAMANTULUI INGINERESC LA FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

ASIGURAREA ACCESULUI STUDENTILOR, CURSANTILOR POSTUNIVERSITARI, DOCTORANZILOR SI PREPARATORILOR LA TEHNICA DE CALCUL MODERNA, AVAND SOFTURI PERFORMANTE.

CONECTAREA RETELEI DE CALCULATOARE LA INTERNET