Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
EVALUAREA RIGUROASA SI COMPLETA A PREGATIRII PARTICIPANTILOR LA CURSURILE MANAGERIALE ORGANIZATE DE CATRE ASE (IN SPECIAL SUB FORMA UNOR BATERII DE TESTE, SIMULARI MANAGERIALE, CE SUNT ADAPTATE LA LUCRUL PE CALCULATOR)

CONECTAREA LABORATORULUI DE MANAGEMENT LA SISTEMUL INFORMATIC DE TIP RETEA DIN ASE IN OPTICA PROLIFERARII PROGRAMELOR DE PREGATIRE POSTUNIVERSITARE, STUDII APROFUNDATE, PROGRAME DE SCURTA DURATA.

CRESTEREA CONTRIBUTIEI DISCIPLINEI DE MANAGEMENT LA PREGATIREA ABSOLVENTILOR, POTRIVIT PRINCIPIULUI EDUCATIEI CONTINUE

MODERNIZAREA PREGATIRII CURSANTILOR LA DISCIPLINELE DE MANAGEMENT PE BAZA INVATAMANTULUI PROGRAMAT, UTILIZAND MIJLOACELE INFORMATICE

MODERNIZAREA, SUB ASPECT INFORMATIONAL, A PREDARII DISCIPLINELOR DE MANAGEMENT IN CADRUL PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE, STUDII APROFUNDATE SI DE SCURTA DURATA DESFASURATE SUB EGIDA ASE IN BUCURESTI SI PROVINCIE