Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PREDARE SPECIALIZATE PRECUM SI ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINILOR.

PUNEREA LA PUNCT A UNUI SISTEM DE ASIMILARE A ECOGRAFIEI CU AJUTORUL IMAGINILOR DIGITALE DIN BIBLIOTECA DE IMAGINI.

PUNEREA LA PUNCT A UNUI SISTEM DE FORMARE MEDICALA CONTINUA IN ULTRASONOGRAFIE CU MEDICI FORMATORI DIN SPECIALITATI DIFERITE.

REALIZAREA UNUI SISTEM DE COLABORARE CU CENTRE SIMILARE DIN STRAINATATE.

REALIZAREA UNUI SISTEM DE PRODUCERE RAPID SI ADAPTAT DE MATERIALE DIDACTICE IN FUNCTIE DE NECESITATILE CORPULUI MEDICAL.

PUNEREA LA PUNCT A UNUI SISTEM DIGITAL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR IN CONDITII FACE TO FACE SI LA DISTANTA.