Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA CODITIILOR PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE CERCETARE PENTRU CADRE DIDACTICE, DOCTORANZI SI STUDENTI

PROMOVAREA DE PROGRAME INTERDISCIPLINARE, CARE SA REALIZEZE LEGATURA DINTRE DIFERITE RAMURI INGINERESTI

PERFECTIONAREA INSTRUIRII STUDENTILOR DE LA COLEGIU SI ASIGURAREA CONDITIILOR PENTRU REALIZAREA UNOR PROGRAME DE INVATARE PERMANENTA

ASIGURAREA BAZEI MATERIALE SI DE DOCUMENTARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR STIINTIFICE SI DE CERCETARE LA NIVELUL CERINTELOR ACTUALE

INTRODUCEREA UNOR METODE NOI DE INVATAMANT SI PERFECTIONAREA CELOR UTILIZATE IN PREZENT