Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
EVALUAREA, REGANDIREA SI REFORMULAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT UNIVERSITAR IN DOMENIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE MATERIALELOR AGROALIMENTARE

DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR, CU PRECADERE, PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE CU STUDENTII SI APOI DE CERCETARE PRECOMPETITIVA PRIVIND STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE (CARACTERISTICI GEOMETRICE, PROPRIETATI MECANICE SI REOLOGICE) ALE MATERIALELOR AGROALIMENTARE

ELABORAREA UNUI SET ADECVAT DE LUCRARI PRACTICE SUPORT INFORMATIONAL SI METODOLOGIC PENTRU CURS SI ACTIVITATILE DIDACTICE DE LABORATOR SI DE CERCETARE MAI COMPLEXE

REALIZAREA UNEI DOTARI SUPORT PENTRU INSTRUCTIA ACTIVA SI INITIEREA INFORMATIZARII PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE, INCLUSIV A UNUI PUNCT DE INFORMARE SI DOCUMENTARE