Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ADINCIREA CUNOASTERII RELATIILOR FIZICO-GEOGRAFICE SI ANTROPO-GEOGRAFICE ALE TARII, CRESTEREA POSIBILITATILOR DE UTILIZARE A ACESTORA IN PROCESUL DE DEZVOLTARE REGIONALA DURABILA

DEZVOLTAREA ABILITATILOR TINERETULUI UNIVERSITAR DE PARTICIPARE LA EDUCATIA INTERDISCIPLINARA, IN RAPORT CU CERINTELE UNEI ATITUDINI PERMANENT RESPONSABILE FATA DE UTILIZAREA RATIONALA A RESURSELOR NATURALE SI UMANE LA SCARA REGIONALA SI NATIONALA

ASIGURAREA BAZEI STIINTIFICE SI LOGISTICE PENTRU DERULAREA UNOR TEME DE CERCETARE DE CATRE STUDENTII DE LA STUDII APROFUNDATE, MASTER SI TINERI DOCTORANZI.

INFIINTAREA SI DOTAREA UNOR STATIUNI DE CERCETARE SI PRACTICA UNIVERSITARA